سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
بررسی استفاده از مفهوم آب مجازی در مبادلات آبی حوضه مارون و جراحی در قالب طرح پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۳ | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.11.145.fa
برگشت به اصل مطلب