سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
ارزیابی شرکت آبیاری کرخه و شاوور بر اساس مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری برگزار شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.11.178.fa
برگشت به اصل مطلب