سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
کارگاه طرح توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم حوضه رودخانه های کارون و دز پایین دست مخازن دز و گتوند برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/31 | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.11.200.fa
برگشت به اصل مطلب