سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
کمک به رفع مشکل آب روستاهای جفیر یک و دو در قالب مسئولیت های اجتماعی سازمان آب و برق خوزستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/27 | 

کمک به رفع مشکل آب روستاهای جفیر یک و دو در قالب مسئولیت های اجتماعی سازمان آب و برق خوزستان > سامانه اینترانت سازمان آب و برق خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، داریوش بهارلویی، مدیر دفتر نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی و نماینده سازمان در کمیته مسئولیت های اجتماعی استانداری گفت:سازمان آب و برق خوزستان از دیرباز همواره نقش مهم خود را در زمان وقوع بحران های ناشی از خشکسالی و یا سیلاب بخوبی ایفا کرده است.
وی افزود: پس از وصول درخواست معاون امور مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و دستور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان جهت بررسی موضوع یاد شده از جنبه های فنی و اجتماعی و کمک به رفع مشکل آب روستاهای جفیر یک و دو ،جلسه ای با حضور آقایان مهندس اژدری،مدیر بهره برداری و تعمیرات و تأسیسات آبرسانی و دکتر قلمباز، مدیر طرحهای آبرسانی به شهر های غرب و مرکز و روسای گروه مرتبط دفتر پژوهش در محل سالن جلسات آن مدیریت برگزارشد. 
بهارلویی تصریح کرد:در این جلسه مقرر گردید گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته شده در این زمینه و همچنین اقداماتی که می توان در چهارچوب ضوابط و دستورالعملها به منظور تامین آب روستاهای یاد شده انجام داد،در اختیار مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان قرار گیرد.
شایان ذکر است که با توجه به پررنگ شدن موضوع مدیریت پیامدهای اجتماعی طرح های عمرانی در قالب گزارش های CSR، دفتر پژوهش های کاربردی، درصدد تهیه و طراحی مدلی برای تعریف نحوه انجام، برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های مرتبط با مبحث مسئولیت های اجتماعی سازمان آب و برق خوزستان برآمده است.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.11.219.fa
برگشت به اصل مطلب