سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
وبینار گفتمان نوآوری در صنایع کلان خوزستان بر گزار می گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/23 | 

وبینار گفتمان نوآوری در صنایع کلان خوزستان بر گزار می گردد 

به همت گروه نوآوری، توسعه فناوری دفتر مدیریت توسعه فناوری و پژوهش‎های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان وبینار گفتمان نوآوری در صنایع کلان خوزستان را برگزار می کند.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.11.226.fa
برگشت به اصل مطلب