سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- انتشارات الکترونیکی
کاربرد آینده نگاری در برنامه ریزی کلان سازمانها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.20.123.fa
برگشت به اصل مطلب