سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- انتشارات الکترونیکی
آشنایی با مبانی و مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.20.157.fa
برگشت به اصل مطلب