سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- دستورالعمل ها
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/22 | 
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.54.238.fa
برگشت به اصل مطلب