سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- وبیناراولویت های 1400
وبیناراولویت های پژوهشی ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/24 | 
وبینار اولویت ها ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.65.234.fa
برگشت به اصل مطلب