سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
رونمایی از کتاب حسابداری و حسابرسی آب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/27 | 

مدیر دفتر نوآوری سازمان آب و برق خوزستان از چاپ کتاب حسابداری و حسابرسی آب با حمایت مالی دفتر مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش‎های کاربردی با ترجمه دکتر علی معتمدی خبر داد.

داریوش بهارلویی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، اظهار داشت: کتاب حسابداری و حسابرسی آب، ارزش منابع طبیعی به خصوص آب و همچنین ارزشمندی آن برای بقا موجودات زنده و نقش آن در رشد جمعیت، میزان دمای زمین، خشکسالی ها و یا سیلاب های  شدید، گسترش یا عدم گسترش آلایندگی های زیست محیطی و لزوم مدیریت صحیح منابع آب را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

بهارلویی ادامه داد: حسابداری آب، فرایند سیستماتیک شناسایی، تشخیص، کمی سازی، گزارشگیری، و ارائه اطلاعات، اعتباردهی در مورد آب، حقوق و سایر ادعاهای نسبت به آب و تعهدات در برابر آن است.

مدیر دفتر نوآوری در پایان افزود: این مدیریت بر اساس رسالتی که دارد، بر پایه چهارچوب قوانین و اسناد بالادستی، از کتابهای همکاران سازمان که در خصوص صنعت آب و برق تالیف یا ترجمه شده باشند حمایت مالی به عمل می آورد.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.11.216.fa
برگشت به اصل مطلب