سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
امضاء تفاهم نامه همکاری میان سازمان آب و برق خوزستان و انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.11.225.fa
برگشت به اصل مطلب