سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در بهمن ماه سال جاری برگزار می گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.11.227.fa
برگشت به اصل مطلب