سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
نشست تدوین مدل مسئولیت اجتماعی سازمان آب و برق خوزستان برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/18 | 
 

نشست تدوین مدل مسئولیت اجتماعی سازمان آب و برق خوزستان برگزار گردید >

متن خبر مورد نظر

نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.11.230.fa
برگشت به اصل مطلب