سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
اخذ موافقت برگزاری همایش‎های بین المللی در سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/18 | 

مدیر دفتر نوآوری و دبیر اجرایی دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه از اخذ موافقت برگزاری همایش‎های بین المللی در سال ۱۴۰۰ از مراجع ذیربط از جمله وزارت امورخارجه خبر داد.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find-1.11.231.fa.html
برگشت به اصل مطلب