سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری توسط مدیریت نوآوری ، توسعه فناوری و پژوهش‎های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/18 | 

مدیریت دفتر نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش‎های کاربردی گفت: سازمان آب و برق خوزستان در هفته پژوهش اقدام به برپایی غرفه پژوهش و فناوری در محل نمایشگاه های دائمی اهواز نمود.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find-1.11.236.fa.html
برگشت به اصل مطلب