سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
برگزاری نشست تخصصی مجازی رصدخانه آب و انرژی در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/18 | 

 نشست تخصصی مجازی رصدخانه آب و انرژی در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو برگزار شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.11.237.fa
برگشت به اصل مطلب