سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اخبار و رویدادها
برپایی غرفه سازمان آب و برق خوزستان در نمایشگاه هفته پژوهش در محل پژوهشگاه نیروی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/18 | 
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.11.240.fa
برگشت به اصل مطلب