سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- ارتباط با ما
اطلاعات مربوط به دفاتر تحقیقات شرکتهای تابعه آب و برق خوزستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/10 | 
اطلاعات مربوط به دفاتر تحقیقات شرکتهای تابعه آب و برق خوزستان
آدرس و تلفن شماره دبیر کمیته نام دبیر کمیته نام شرکت ردیف
امیدیه- بلوار امام خمینی-تلفن 52629593-فکس 52629592 09361882435 مهندس رزاقی شرکت زهره و جراحی 1
اندیمشک ابتدای جاده اهواز کیلومتر 22 جاده اختصاصی سد کرخه-تلفن 06142691700-فکس 06142691716 09163437043 مهندس یوسفی شرکت سد و نیروگاه کرخه 2
اهواز- گلستان- ابتدای بلوار فرفردین جنب پارک شقایق-تلفن 33741409-فکس 337414040 09166096062
 
مهندس هاشمی
 
شرکت کرخه و شاوور 3
شوشتر- میدان امام حسین-تلفن 36233761 فکس 36232830 09166814679 مهندس اکبری شرکت کارون بزرگ 4
اندیکا- شرکت بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور-تلفن 43220272- فکس 43220422 09169128037 مهندس احمدی شرکت سد و نیروگاه عباسپور 5
مسجدسلیمان تلفن 43224101- فکس 43227121 09166021694 مهندس رویان شرکت سد مسجدسلیمان 6
بهبهان- خیابان جانبازان- تلفن 52832050 فکس 52831892 09106070492 مهندس مزارعی شرکت آبیاری و زهکشی مارون 7
دزفول- مقابل پایگاه هوایی-تلفن 42421201-فکس 42421211 09166414065 مهندس اژدری شرکت آبیاری ناحیه شمال 8
گلستان بلوار فروردین خیابان اسفندکوچه شهریور تلفن 32201026 فکس 32201048 09163133683 مهندس سامی پور شرکت تعمیر و نگهداری نیروگاههای برقابی 9
گلستان خیابان اردیبهشت نبش آذر پشت مجتمع پزشکی آب و برق تلفن 33329800 فکس 33323783 09166181684
 
مهندس دارمی
 
شرکت آب جنوب شرق 10
اندیمشک تلفن 424234004 فکس 424275354 09161424297 مهندس فرضی نژاد شرکت سد و نیروگاه دز 11
گلستان خیابان اصفهان بین دی و آذر ساختمان نگین تلفن 333466227 فکس 33346230 09166000360 مهندس نصرالهی شرکت آب غدیر 12
ایذه کیلومتر 28 جاده شهرکرد سد نیروگاه کارون3 تلفن 43626028 فکس 06143631190 09168924009 مهندس احمدی شرکت کارون 3 13
 
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.13.122.fa
برگشت به اصل مطلب