سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- ارتباط با ما
راهنمای تلفن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: اهواز- بلوار گلستان - سازمان آب و برق خوزستان-مدیریت نوآوری،توسعه فناوری و  پژوهشهای کاربردی

صندوق پستی:        ۶۱۳۳۵-۱۳۷

تلفن:                ۳۷۳۷۱۰۰ -۰۶۱-       خانم مهندس محمدی ۰۶۱۳۳۱۵۲۶۹۳ 

فکس:               ۳۷۳۷۱۰۰ -۰۶۱

ایمیل:              RESEARCH.OFFICEKWPA.GOV.IR  


        

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find-1.13.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب