سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- مدیریت پژوهشهای کاربردی
معرفی دفتر مدیریت نوآوری،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تحقیق و توسعه عبارت است از کار خلاقی که به طور منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش فنّی و نیز استفاده از این دانش در طرح کاربردهای جدید انجام می شود. صنعت آب و برق یکی از صنایع راهبردی کشور است که به دلیل ضرورت به کارگیری تجهیزات و فناوری­های به روز و جدید در محصولات تولیدی خود، نیازمند تحقیق و توسعه و حرکت در مرزهای دانش می­باشد. سازمان آب و برق خوزستان با ایفای نقش راهبردیِ خود به عنوان متولّی دولتی در صنعتِ آب و برق و با حضور شرکت­های خصوصی متعدّد در این حوزه، به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه فناوری و نوآوری محسوب می­شود. مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهشهای کاربردی مسئول گسترش و توسعه پژوهش و فناوری در سازمان آب و برق خوزستان می باشد. دریافت پیشنهادهای گوناگون پژوهشی، تعریف و تدوین چالش های پژوهشی مرتبط با صنعت آب و برق، اجرای پروژه های پژوهشی کاربردی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، حمایت از فرصتهای مطالعاتی و سرباز نخبه، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی، شناسایی و ایجاد بستر حمایت از مخترعین و ایده پردازان، تدوین دستور العمل های لازم، ایجاد ارتباط موثر و توسعه همکاری به منظور بهره گیری از مراکز علمی/تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان، جزئی از فعالیت های این دفتر می باشد.
 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.41.56.fa
برگشت به اصل مطلب