سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- گزارش تصویری هفته پژوهش 1400
گزارش تصویری هفته پژوهش ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/18 | 
گزارش تصویری هفته پژوهش ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.67.245.fa
برگشت به اصل مطلب