[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
معرفی::
اخبار و رویدادها::
ثبت نام ::
ارسال طرح ::
فرم ها ::
اولویت های پژوهشی 1399::
دستورالعمل های پرداختی::
پروژه های خاتمه یافته::
مقالات::
انتشارات الکترونیکی::
پرسش از مدیر سامانه::
ارتباط با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: فهرست افراد ::آقای دکتر داریوش بهارلویی
مدیر
مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
خانم مهندس زهرا حردانی
مسئول دبیرخانه
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
zhrhhrdanygmail.com
آقای مهندس شهرام معتمدی خواه
کارشناس تحقیقات
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
shahrummotamedigmail.com
آقای مهندس سعید الهایی سحر
کارشناس مالی و قراردادهای تحقیقات
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
alhaeisaeidgmail.com

خانم مهندس شادی مرعشی
رئیس گروه
دفتر مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
آقای مهندس مرتضی رضازاده
کارشناس
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
rezazadehmorteza57gmail.com
خانم مهندس مریم محمدی
کارشناس
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی

خانم مهندس فرشته پورآصف
رئیس گروه
دفتر مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
fporasafgmail.com
آقای مهندس رضا دلفی اهوازی
کارشناس
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
Farzada23yahoo.com
آقای مهندس یعقوب گاطع زاده
کارشناس تحقیقات و مسئول سسامانه ساتع و سمات
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
ya.gate3zadehgmail.com

آقای دکتر محمدجواد نصراصفهانی
رئیس گروه
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
Mo.isfahanigmail.com
خانم مهندس آرتادخت آصف
کارشناس تحقیقات
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
Artadokhta27gmail.com
خانم دکتر سارا بنی نعیمه
کارشناس تحقیقات

آقای مهندس سید علیرضا حسینی
کارشناس تحقیقات
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی


Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 4296