[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
معرفی::
اخبار و رویدادها::
ثبت نام ::
ارسال پروپوزال::
فرم ها ::
اولویت های پژوهشی 1400::
دستورالعمل های پرداختی::
پروژه های خاتمه یافته::
مقالات::
انتشارات الکترونیکی::
پرسش از مدیر سامانه::
ارتباط با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: فهرست افراد ::آقای دکتر داریوش بهارلویی
مدیر
مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
خانم مهندس زهرا حردانی
مسئول دبیرخانه
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
zhrhhrdanygmail.com
آقای مهندس سعید الهایی سحر
کارشناس مالی و قراردادهای تحقیقات
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
alhaeisaeidgmail.com
آقای مهندس سامان محمدی نیا
مسئول دفتر
دفتر نوآوری ، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی

خانم مهندس شادی مرعشی
رئیس گروه
دفتر مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
آقای مهندس مرتضی رضازاده
کارشناس
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
rezazadehmorteza57gmail.com
خانم مهندس مریم محمدی
کارشناس
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی

خانم مهندس فرشته پورآصف
رئیس گروه
دفتر مدیریت نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
fporasafgmail.com
آقای مهندس رضا دلفی اهوازی
کارشناس
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
Farzada23yahoo.com
آقای مهندس یعقوب گاطع زاده
کارشناس تحقیقات و مسئول سسامانه ساتع و سمات
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
ya.gate3zadehgmail.com
خانم مهندس کبری قنبری
کارشناس
گروه پژوهش های کاربردی
خانم مهندس سمانه عبده ویس
کارشناس

خانم مهندس سپیده بینا
کارشناس تحقیقات


آقای دکتر محمدجواد نصراصفهانی
رئیس گروه
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
Mo.isfahanigmail.com
خانم مهندس آرتادخت آصف
کارشناس تحقیقات
دفتر مدیریت نوآوری ،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی
Artadokhta27gmail.com
خانم دکتر سارا بنی نعیمه
کارشناس تحقیقاتPersian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 49 queries by YEKTAWEB 4355