سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- مقالات
شیوه نامه حمایتی و تشویقی مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و مجلات معتبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/27 | 
شیوه نامه حمایتی و تشویقی مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و مجلات معتبر
سازمان آب و برق در راستای سیاست های کلی خود، به منظور تقویت ابعاد علمی و پژوهشی و نهادینه سازی این امر در فعالیت های سازمان، همچنین حضور کارکنان در مجامع علمی، به حمایت از فعالیت­های پژوهشی می­پردازد. دفتر مدیریت نوآوری،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی سازمان دستورالعمل حق التالیف مقالات که در مرداد ماه سال ۱۳۹۸مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری بروز رسانی و ابلاغ شده، را در راستای حمایت از فعالیت های علمی و ایجاد زمینه های انگیزشی لازم برای ارتقاء سطح علمی همکاران شاغل در سازمان، تدوین نموده و مبالغی تحت عنوان حق التحقیق مقالات به ارائه دهندگان پرداخت می­گردد. پژوهشگران سازمانی می توانند جهت برخورداری از شرایط فوق مدارک لازم طبق دستورالعمل اجرایی را به دفتر پژوهش های کاربردی جهت بررسی ارسال نمایند.
 
    لیست مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و مجلات معتبر
 
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.52.213.fa
برگشت به اصل مطلب